CƠ HỘI CHẮC CHẮN VẤN ĐẾN LẦN HAI VỚI NHỮNG NGƯỜI KIÊN CƯỜNG!

Người ta nói, cơ hội không đến lần thứ hai. Liệu như vậy có bi quan quá không?

Nguồn: Báo khoa học và phát triển

Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng mình có nhiều thời gian. Rằng nếu thất bại lần này, chúng ta sẽ sửa lại vào lần kế tiếp. Rằng nếu lần này không gặp may, ta sẽ tiếp tục thử vận may thêm một lần nữa.

Nguồn: Tạp chí doanh nhân

Và hết lần này, đến lần khác, người ta suy nghĩ như vậy. Dần dần không quý trọng những khoảng thời gian mà ta sở hữu, không quý trọng những cơ hội mình có được. Để rồi người ta mặc định một câu châm ngôn rằng, Cơ hội sẽ không bao giờ đến lần thứ hai!.

Nhưng tại sao mọi người không nghĩ đến thứ lạc quan, đâu phải ai cũng có thể nắm bắt được cơ hội ngay từ lần đầu tiên đâu? Còn quá nhiều lý do xung quanh ấy như may mắn, nhạy bén, và có chắc là cơ hội ấy dành cho mình?

Nguồn: Tạp chí doanh nhân

Một cơ hội vuột mất khỏi bàn tay mình thì đừng nghĩ những điều tiêu cực, đừng trách cứ bạn thân bất tài khi không nắm được cơ hội ấy mà hãy nghĩ đến những điều tích cực hơn, lạc quan hơn. Tại sao bạn không nghĩ bạn chưa đủ may mắn, mà may mắn hay không thì đâu phải lỗi của bạn, bạn đâu có thể tự tạo ra may mắn được. Rồi tại sao bạn không nghĩ là cơ hội ấy không phải dành cho bạn mà chỉ là bạn ngộ nhận mà thôi. Hoặc bạn tuột mất cơ hội này nhưng sẽ có cơ hội khác tốt hơn dành cho bạn. Biết là nói như vậy, sẽ một số bộ phận sẽ ỷ lại và không cố gắng nhưng cái đấy là do nhận thức của mỗi người nên mình nghĩ về điều tích cực để tâm được an nhàn và mình có động lực để bước tiếp.

Nguồn: mytowns.com

Vấp ngã có quyền đứng dậy, thất bại có quyền làm lại vâỵ tại sao đánh mất cơ hội lại không được cho thêm một cơ hội nữa? Không ai chặn đường sống của ai bao giờ, và không ai lấy đi của ai cái gì cả. Cơ hội vẫn ở đó, chỉ có điều sau vấp ngã, bạn có đủ tỉnh tảo để nhận thức rằng cơ hội của bạn vẫn còn hay không mà thôi.

Leave a Reply