Month: May 2018

Tiến độ dự án the emerald

Tiến độ dự án the emerald

Tính đến ngày 27/4/2017, Tiến độ dự án the emerald thuộc khu đất CT8 Mỹ Đình đã hoàn thành xong tầng hầm thứ nhất. So với dự kiến đặt ra, tiến độ này có phần …