Những lưu ý quan trọng khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở

Được đánh giá khá quan trọng vì thế mà địa chỉ chính hay trụ sở chính của mỗi doanh nghiệp công ty là nơi bắt buộc phải có. Được coi là địa chỉ chính giúp thực hiện các giao dịch hay liên với khách hàng và cơ quan nhà nước nên trụ sở chính của công ty rất quan trọng. Không có công ty nào là không chịu sự quản lý của cơ quan thuế chính vì thế mà tại nơi đặt địa chỉ trụ sở của công ty thì cơ quan thuế tại địa phương đó sẽ làm nhiệm vụ quản lý. Với nhiều các lý do khác nhau mà công ty có thể sẽ thay đổi trụ sở chính của công ty.

Tham khảo các điều kiện để trở thành địa điểm trụ sở chính của công ty hay doanh nghiệp : Địa chỉ chính của một công ty phải đáp ứng được các điều kiện đưa được ra sau đây bởi không phải bất kỳ địa chỉ nào cũng có thể trở thành địa chỉ chính.

– Với 5 cấp tương ứng thì địa chỉ công ty cần phải cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết nhất.

+ Cấp độ đầu là số nhà và đường phố hay thôn xóm hoặc thôn ấp.

+ Cấp độ tiếp theo là xã và phường và thị trấn.

+ Cấp độ tiếp theo là quận hay huyện hay thị xã hay thành phố trực thuộc tỉnh.

+ Cấp độ thứ 4 là thông tin về tỉnh hay thành phố.

+ Cấp độ thứ 5 là thông tin về quốc gia.

– Chung cư không phải là địa điểm hợp lệ để đặt trụ sở tuy nhiên ở trong một vài trường hợp chung cư đó có mục đích cho thuê văn phòng và nhiệm vụ của các công ty là cần phải chứng minh được quyền sử dụng văn phòng qua các giấy tờ hợp đồng.

Hướng dẫn các thủ tục thay đổi địa chỉ công ty : Ở phạm vi cấp huyện các thông tin quản lý thuế không bắt buộc phải thay đổi mà thông tin quản lý kinh doanh mới cần phải thay đổi. Cho nên các doanh nghiệp chỉ với việc thông báo cho cơ quan quản lý kinh doanh về địa chỉ trụ sở chính được thay đổi. Các doanh nghiệp hiểu chi tiết và rõ ràng hơn về cách thực hiện thì chúng tôi xin cung cấp các ví dụ rất thực tế sau đây.

Thông báo về sự thay đổi địa chỉ trụ sở chính cần có những loại giấy tờ nào và hồ sơ ra sao?

Thứ nhất là thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty.

– Tiếp đến cần có quyết định chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên và biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.

Từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 3 ngày sẽ được giải quyết. Tìm hiểu các trình tự cần phải làm như sau.

– Kể từ ngày công ty thay đổi trụ sở chính trước 10 ngày thì công ty cần phải nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh.

– Hồ sơ sẽ được bộ phận tiếp nhận ghi nhận và hẹn trả kết quả.

Là một yếu tố nhân thân gắn liền với công ty thì địa chỉ trụ sở chính là điều bắt buộc của mỗi công ty. Trụ sở chính của một công ty nào đó là chính là nơi để làm việc và giao dịch thường xuyên không chỉ với khách hàng mà còn với các cơ quan chức năng. Các hoạt động của công ty có trụ sở chính ở đâu thì cơ quan thuế của địa phương đó có nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp công ty đó.

>>> Xem thêm : thay đổi trụ sở chính –  Thay đổi địa chỉ trụ sở – các thủ tục cần chú ý

Leave a Reply